Aké mesto chcem pre Vás?

Dynamické

Doprava - Inovácie - Stratégie

Príťažlivé

Mestská zeleň - Šport - Kultúra - Cestovný ruch - Odpady

Naše

Vzdelanie - Bývanie - Bezpečnosť - Sociálna oblasť

Milí priatelia, Prešovčania, 

som jedná z Vás, žijem v tomto meste od narodenia, už 36 rokov. Teším sa z našich úspechov, no poznám aj naše problémy. Tie chcem riešiť a aj ich aktívne riešim – preto som pred ôsmimi rokmi vstúpila do komunálnej politiky. Preto už osem rokov slúžim nám, slúžim nášmu krásnemu mestu a ostatných päť rokov aj nášmu príťažlivému kraju ako predsedníčka finančnej komisie krajského zastupiteľstva. Som rada, že nie zbytočne, že progres je v mnohých smeroch viditeľný i hmatateľný.

Vždy však máme čo zlepšovať. Nepochybujem, že každý z nás chce, aby sa naše mesto neustále rozvíjalo, aby bolo dynamickou fungujúcou spoločnosťou, s rozvinutými službami, aby bolo krásnym, príťažlivým domovom pre všetkých nás.  

Preto som sa rozhodla kandidovať na primátorku nášho mesta a pokračovať v napĺňaní vízií, v napĺňaní môjho poslania a zároveň môjho životného motta „nie vládnuť, ale slúžiť“.

Vyštudovala som matematiku, na univerzite som učila matematické a informatické predmety, aktuálne pracujem v súkromnej spoločnosti na technológiách, ktoré prinášajú „smart“ riešenia pre ľudí. Pomáham zlepšovať procesy a motivujem ľudí, aby riešenie problémov bolo pre nich radosťou.

Moje vedomosti a skúsenosti teraz ponúkam Prešovu, ktorému múdre riešenia a rozhodnutia dodajú na príťažlivosti i na dynamike rozvoja.

Dynamické, Príťažlivé, Naše mesto Prešov! – to je hlavný motív môjho programu. 

  • Budeme ďalej rozvíjať a obnovovať dopravnú infraštruktúru, podporovať múdre a jednoduché riešenia dynamicky riadenej dopravy.
  • Budeme aktívne reagovať na výzvy podporujúce rozvoj našej metropoly vo všetkých oblastiach života, pre všetkých nás.
  • Budeme pokračovať v obnovovaní zelene, vybudujeme a zrevitalizujeme ďalšie parky, zatraktívnime nábrežia riek pretekajúcich našim mestom.
  • Prinesieme nové technológie a postupy pri nakladaní s odpadmi.
  • Podporíme úžasných, šikovných a múdrych ľudí, pri ich aktívnom rozvíjaní a skvalitňovaní života v našom meste.

Buďme právom hrdí na naše mesto, stretávajme sa, zaujímajme sa o seba, pomáhajme si. Lebo my, ľudia, sme pokladom nášho mesta a zaslúžime si, aby Prešov bol Dynamický, aby bol Príťažlivý, aby bol Náš.

O mne

Môžem hrdo povedať, že už takmer 36 rokov som Prešovčanka. Bývam tu od narodenia, vyrástla som na Sídlisku 3 a tu som navštevovala aj základnú školu. Z vyučovacích predmetov mi už vtedy mi učarovala Matematika. Počas gymnázia som sa utvrdila v tom, že práve to je smer ktorým sa chcem v štúdiu vybrať. Preto som si na vysokej škole zvolila odbor Matematika na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.Po bakalárskom študiu som pokračovala magisterkým v odbore Informatická matematika. Keďže tento smer mal vedecký charakter a pohybovala som sa na rozmedzí Matematiky a Informatiky rozhodla som sa pre doktorandské štúdium Informatiky a po jeho ukončení som ostala pôsobiť na Ústave informatiky ako odborná asistentka. Súhra viacerých dôvodov na čele s dištančným vzdelávaním v čase korony ma viedli k tomu, že pred rokom som sa rozhodla opustiť akademickú pôdu a nastúpiť do praxe. Už vyše roka pôsobím v súkromnej firme, ktorá sa zaoberá informačnými technológiami súvisiacimi s dopravou. Momentálne som na pozícii manažéra testov vyvíjaného softvéru a venujem sa aj spisovaniu technickej dokumentácie.

Už od prvého ročníka základnej školy som sa venovala aj hudbe. Navštevovala som hodiny klavíra dvanásť rokov, až do ukončenia gymnázia. Z toho štyri roky som som sa venovala aj hre na organ. Istý čas som sa pohrávala s myšlienkou venovať sa hudbe profesionálne, ale Matematika vyhrala a klavír musí často čakať, kým na neho príde rad, kým dostanem chuť si „zabrnkať“.

Keďže sme s rodičmi bývali v bytovke, veľký priestor vlastniť nejaké zvieratko sme nemali. Ale neodpustili sme si zopár škrečkov a neskôr kocúra Mura. Preto si to asi teraz vynahrádzam a mám doma dvoch kocúrov, najdúchov a na dvore veľkého bieleho psa, ktorý k nám takisto prišiel náhodou. Tento zverinec uzatvárajú viac než poltonové rodinné miláčiky, kobyly, matka s dcérou. Tá druhá vlastne tiež nebola plánovaná.

Svoj voľný čas najradšej trávim s mojím manželom a našimi „zvermi“ v prírode, na prechádzkach za každého počasia.Dobre si oddýchnem aj pri čítaní kníh, alebo pozeraní kvalitných filmov. Mám veľmi rada naše rodinné stretnutia, nielen pri výročiach, oslavách ale ešte viac tie spontánne, nenaplánované. A našich priateľov, ktorý vždy majú voľnú nejakú stoličku, alebo kúsok gauča, kde sa môžeme vyrozprávať.

Dovolenky trávim najradšej pri mori. Nepotrebujem chodiť ďaleko, hlavne nech je tam slnko, slaná voda a dá sa šnorchlovať a potápať.

Hovorím plynule anglicky, čo to zvládnem prečítať po nemecky.

Mám vodičský preukaz B a tisíce šťastne najazdených kilometrov.