Dynamický Prešov

Zuzana Bednárová – kandidátka na primátorku

Doprava

Mestská verejná doprava, Parkovacia politika, Obnova ciest a mostov, Cyklodoprava

Inovácie

Digitálne technológie a podpora výskumu, vývoja a inovácií

Stratégie

Dlhodobé programy a stratégie