Doprava

Zuzana Bednárová – kandidátka na primátorku

Mestská verejná doprava

Parkovacia politika

Obnova ciest a mostov

Cyklodoprava